Stericycle DRS en Vitens samen op weg naar schoon en veilig water in de praktijk

Waterzorg

Volgens de huidige wet- en regelgeving heeft de tandheelkundige praktijk een zorgplicht aangaande de waterkwaliteit. Door de werkgroep infectiepreventie (WIP) mondzorg wordt aanbevolen om een spoelprotocol na te leven om een reductie van het totaalaantal aanwezige micro-organismen, waaronder Legionella, te bereiken.

Om de waterkwaliteit te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om het aantal KVE te bepalen. Immers, meten is weten. Het periodiek meten van de waterkwaliteit, door het nemen van een kiemgetal 22°C monster eventueel aangevuld door een Legionella-monster, geeft een indicatie of het naleven van het spoelprotocol voldoende is. De nieuwe WIP-richtlijn geeft aan dat u twee keer per jaar uw water microbiologisch dient te controleren op kiemgetal 22°C.

Om een beeld te krijgen van de waterkwaliteit in uw praktijk kan DRS periodiek een kiemgetal 22°C bepaling en eventueel een Legionella bepaling uitvoeren op uw mondzorgunit en/of het drinkwater. DRS Waterzorg biedt de mogelijkheid om het nemen van de monsters te combineren met het ophalen van de DRS Dental-Milieubox. Zo heeft u geen extra transportkosten en geen extra mensen in uw praktijk rondlopen. Aansluitend worden de monsters conform de geldende NEN-norm ingezet in het laboratorium van Vitens in Leeuwarden. De resultaten van de wateranalyses worden door DRS gerapporteerd aan de betreffende tandheelkundige praktijk.

Vitens levert aan 5,6 miljoen huishoudens in Nederland betrouwbaar drinkwater en heeft een van de modernste drinkwaterlaboratoria van Europa. Het laboratorium van Vitens verwerkt dagelijks vele honderden watermonsters en is grotendeels geautomatiseerd. Zowel de logistieke middelen als de geavanceerde meetapparatuur zorgen voor een grote efficiency en een hoge kwaliteit.

Het Vitens Laboratorium is zowel voor analyse- als bemonsteringsmethoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder nummer L043 (Leeuwarden).

Interesse in ons aanbod?

Neem nu contact met ons op