Stericycle DRS Milieubox op maat gesneden

Milieuzorg

De basis van het totaalsysteem wordt gevormd door de Milieubox met daarin een aantal opvangsystemen waarin diverse gevaarlijke afvalstromen gescheiden kunnen worden opgeslagen zoals droog en nat met kwik verontreinigd afval, amalgaamresten, injectienaalden, loodfolies, kronengoud en fotografisch afval. Door gebruik te maken van de Milieubox hoeft u geen dure bodem beschermende maatregelen te treffen in uw praktijk. Daarnaast kan en mag DRS specifiek afval inzamelen zoals medicijnen, vervallen geregistreerde producten, gevaarlijke reststoffen als desinfectans en het gecontamineerde afval dat vrijkomt bij chirurgische ingrepen.

In tandartspraktijken komen gevaarlijke afvalstoffen vrij zoals amalgaamresten, fixeervloeistoffen, injectienaalden, gecontamineerd afval, vervallen farmaceutica, desinfectiemiddelen, batterijen en printercassettes. Al deze gevaarlijke afvalstoffen zijn onderworpen aan strikte regelgeving en kunnen worden opgeslagen in de Milieubox. Op verzoek leveren wij u extra emballage, amalgaamafscheiders en komen wij desgewenst 1 of 2 keer per jaar de Milieubox bij u omwisselen.

Interesse in ons aanbod?

Neem nu contact met ons op