Zakelijke en ethische gedragscode

Stericycle DRS veiligheid, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid in de (mond)zorg.

DRS teamleden en externe vertegenwoordigers, ongeacht in welk land ze werken, worden geacht zaken te doen in overeenstemming met alle toepasselijke anticorruptiewetten en -voorschriften, evenals alle toepasselijke Stericycle-beleidslijnen en -procedures en onze zakelijke gedragscode en ethiek.

Teamleden hebben de plicht om te goeder trouw alle vermoedelijke schendingen van de Code, het beleid, de procedures, de wet- en regelgeving en elk onveilig gedrag te melden.