Medisch afval

Stericycle voor de op maat gesneden inzameling van uw klein gevaarlijk afval.

De overheid stelt regelmatig nieuwe eisen op het gebied van hygiene, opslag en afgitfte van risicohoudende medische afvastoffen. Deze ontwikkelingen worden door DRS Stericycle op de voet gevolgd, zodat direct op veranderingen kan worden ingespeeld, er een groeiende behoefte waar te nemen naar veilige opslag - en inzamelfaciliteiten voor grotere eh meer gespecialiserde praktijken/klinieken. Deze tendens is voor DRS aanleiding om haar inzamelpakket aan te vullen met nieuwe producten. Omdat de ontdoener verantwoordelijk is voor de opslag en de verpakking van de afvalstoffen in zijn of haar praktijk, heeft DRS haar inzamelsystemen zodanig ingericht dat u aan alle wetteliijke eisen voor specifiek ziekenhuisavfal voldoet.

Op zoek naar iets anders? Zie Enkele van de sectoren die we bedienen

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Bedankt! We hebben uw verzoek ontvangen en een vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen om uw zakelijke behoeften te bespreken.

Indieningsfout - Ververs de pagina en probeer het opnieuw