Covid 19 vaccinatie afval management

Stericycle DRS bied ondersteuning bij het verwijderen van uw (COVID-19) test en vaccinatie afval.

Het veilig ontdoen van medisch afval is op dit moment voor veel locaties die met (COVID-19) afval te maken hebben lastig. In Nederland is er op dit moment een grote vraag naar afvalcontainers voor medisch afval en een tekort aan aanbod.

DRS, een vertrouwde en gespecialiseerde partner voor medisch afval in Nederland met meer dan 30 jaar ervaring, biedt de perfecte oplossing voor al uw (COVID-19) afval.

Waarom kiezen voor DRS

DRS biedt een systeem voor al het medisch afval zonder dat de medewerkers het afval hoeven te scheiden. Hierdoor is het voor uw medewerkers niet nodig om naald van de spuit los te koppelen en wordt het risico op prikaccidenten geminimaliseerd. In dezelfde container kunnen lege vaccin-flacons, spuiten met niet ontkoppelde naalden, kleding, watjes, handschoenen etc. worden gedeponeerd.

Wij leveren

DRS levert uitsluitend UN-gecertificeerde containers. Deze zijn beschikbaar in verschillende standaard maten, te weten 4,7,30 en 50 liter. Indien gewenst zijn er op aanvraag ook andere maten beschikbaar. Al deze containers zijn geschikt voor een veilige en verantwoorde opslag en vervoer van het afval.

Met een vooraf geplande dienstverlening op contractuele basis met variabele contract lengtes kunnen wij op afgesproken dagen de gebruikte containers bij u af halen. Het aanpassen van het type en aantal containers is op ieder moment mogelijk. Levering op afroep is hierbij ook mogelijk.

Wij verwerken uw afval

De inzamelingen van uw medisch afval gaat vergezeld met een van overheidswege voorgeschreven begeleidingsbrief. Al het ingezamelde afval wordt voor een veilige vernietiging ter verwerking aangeboden bij Zavin.