Medi Care Services praktijk handboeken en praktijkadvisering

  • woensdag 9 november 2016

Medi Care services is een organisatie bestaande uit hoogopgeleide, gespecialiseerde praktijkadviseurs die u als zorgverlener helpen te voldoen aan alle wet en regelgeving op het gebied van infectiepreventie (WIP Mondzorg), Arbeidsomstandigheden (RI&E en stoffenregister) en het milieu.

Praktijkscan wet- en regelgeving hygiëne, Arbo en milieu

Implementatie van de wet- en regelgeving zoals beschreven in de Arbowet, de WIP-richtlijn en de milieuwetgeving is een tijdrovende zaak. Bovendien is genoemde wet- en regelgeving continu aan verandering onderhevig. De praktijkadviseurs van MCS stellen aan de hand van een praktijkscan een drietal maatwerk handboeken samen waarmee uw praktijk per direct veiliger en kwalitatief beter wordt. Daarnaast bent u bij een onverwacht bezoek van de inspecteur (IGZ, Arbeidsinspectie of gemeente inspecteur) goed voorbereid. Bovendien krijgt u beschikking over een digitaal praktijkportaal waarin alle documenten, protocollen en werkinstructies makkelijk zijn terug te vinden met een zoekfunctie.

Waarom MCS Praktijkhandboeken?

Om de tandheelkundig ondernemer in staat te stellen om op één plek in het bedrijf alle relevante documenten over de kwaliteit, veiligheid en hygiëne in de praktijk te verzamelen, hebben wij met behulp van alle betreffende instanties een drietal MCS Praktijkhandboeken samengesteld. Naast de papieren versie zijn alle documenten ook digitaal beschikbaar opdat u op ieder moment, op iedere locatie met één druk op de knop direct de gewenste gegevens tevoorschijn kunt halen.

Milieu, Arbo en Infectiepreventie hebben een aantal zaken met elkaar gemeen en soms overlappen zij elkaar. De MCS Praktijkhandboeken en het digitaal portaal helpen de tandheelkundig ondernemer om alle wetten, regels en verplichtingen helder uit elkaar te trekken waardoor de gebruiker in één oogopslag bij de gewenste documenten komt. Ook de achterliggende wet- en regelgeving en naslagwerken vindt u in uw portaal. De MCS Praktijkhandboeken zijn afzonderlijk verkrijgbaar, worden op maat gemaakt en gaan gepaard met een bezoek van onze praktijkadviseur.

Digitaal praktijkportaal

De inhoud van de praktijkhandboeken is tevens terug te vinden in een digitaal praktijkportaal. Het digitaal portaal is voorzien van een zoekfunctie en een handige wiki kennisbank. MCS is daarmee de enige aanbieder in Nederland die voorziet in alle antwoorden op het gebied van de zorgplicht inzake Arbo (RI&E), milieu en veiligheid (WIP Mondzorg).

Daarnaast heeft het portaal ook een functie waarmee men zelf documenten kan uploaden en downloaden, bijvoorbeeld uw eigen kwaliteitsrapportages, protocollen of het KEW-dossier.

Praktijkadviseurs

Onze praktijkadviseurs hebben kennis en ervaring op het gebied van Milieu, Arbo & Hygiëne. Bovendien hebben al onze adviseurs een medische achtergrond. Eén van deze adviseurs komt naar uw praktijk om de huidige stand van zaken te inventariseren. Zo wordt onder andere een RI&E uitgevoerd. Een rondgang door de praktijk zal u inzicht geven in de te nemen acties op het gebied van Arbo en veiligheid. Aansluitend stellen onze praktijkadviseurs een plan van aanpak op en helpen zij u met de implementatie van de aandachtspunten. De uitwerkingen en adviezen vindt u terug in uw op maat gesneden MCS Praktijkhandboeken en natuurlijk in het digitaal praktijkportaal. Eenmaal alles geïmplementeerd bent u niet alleen goed voorbereid op een bezoek van de inspecteur maar bent u ook een eind op weg naar HKZ of ISO voor de zorg.

Kwaliteitsmanagement in de praktijk (ISO voor de Mondzorg)

In aansluiting op de praktijkhandboeken van MCS, waarmee de zorgplicht wordt geïmplementeerd conform de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Infectiepreventie en Milieu heeft onze partner Limpens en Partners een praktijkhandboek samengesteld om samen met u het kwaliteitsmanagementsysteem in te richten. Na het opstellen en implementeren van dit 4e praktijkhandboek (tevens digitaal) kunt u desgewenst certificeren op basis van HKZ-tandartspraktijken, ISO 9001:2015 of NEN 15224 (“ISO voor de zorg”). De gebruiksvriendelijke software sluit naadloos aan op het praktijkportaal van DRS/MCS waardoor het beheren van het kwaliteitssysteem u gemakkelijk zal afgaan.

Continuïteit en onafhankelijkheid

Medi Care Services streeft naar continuïteit. Daarom kunt u onze MCS Praktijkhandboeken alleen afnemen in combinatie met een service abonnement. U wordt tijdens de looptijd van uw abonnement op de hoogte gehouden van alle wijzigingen in wet- en regelgeving. Bovendien vindt u alle relevante naslagwerken digitaal in het praktijkportaal.

MCS neemt een onafhankelijke positie in met betrekking tot de uit te brengen adviezen om de tandheelkundig ondernemer zo volledig mogelijk te informeren over de mogelijkheden binnen de zorgplicht.

Wilt u meer informatie?

contact@medicareservices.nl          085-4010893

 

Terug

Interesse in ons aanbod?

Neem nu contact met ons op